වෛද්‍යවරුන් වැඩමැරීම සහ මිනිමැරීම

img_6304

තම ඉල්ලීම් දිනාගන්න බෙහෙත් නොකර වැඩ”මැරීමෙයි” පුද්ගලික වෛද්‍ය විද්‍යලවලින් එන වෙද්දු නිසා ලෙඩ්ඩු “මැරෙයි” කියන එකෙයි වෙනසක් නෑ නේද ? දෙකෙන්ම වෙන්නේ එකම නම් එකෙක්ට මොකටද විශේෂ සැලකිලි ?

පුද්ගලික වෛද්‍ය විද්‍යලවලින් එලියට එන උන්ට පුද්ගලික සේවය පමනක් සැලසීමට අවසර දෙනවනම්, නම ඉදිරියෙන් කුමන ආයතනයෙන් එනවාද කිව්වොත් සේවය ලබාගන්නවාදැයි තීරණය කිරීම අප සතුය. 

අපිට තියන ආදරේට පුද්ගලික වෛද්‍ය විද්‍යල එපා කිව්ව අය තොපි මැරුනත් අපේ උන්ට සුපිරි පාසල් ඕනේ කියන එකෙන් තේරෙන්නෙ “bargaining power” එක් නැතිවෙන්න යාමේ ප්‍රශ්නයක් බවය. 

රාජ්‍ය සේවයේම එල්ලී ඉන්න දෙපිරිසකි. ඔවුන් ගුරුවරැ සහ සෞඛ්‍ය සේවයට අදාල වෛද්‍ය, හෙද සහ වෙනත් සේවාවන් වේ. ප්‍රමුඛත්වය වෛද්‍යවරුන්ට හිමිවේ. 

ගුරුවරුන්ට විභාග පරික්ෂනයේදී bargaining power එක ලැබේ. අනිත් වෙලාවට උන් මොනාකරත් අපිට වැඩක් නැත. Commerce, Maths, ICT, කරපු උන්ට bargain කරන්න ඕනෑ නැත. මොකෝ උන්ගෙන් බහුතරය රාජ්‍ය සේවයේ නොමැත. ඉන්න උන් ටිකත් ලැබෙන දේ ප්‍රමානවත් නැත්නම් පුද්ගලික අංශයට යොමුවේ. 

රජයක් විසින් අපි දෙන්නේ මෙයයි, අපිගන්නේ මේවගේ උන් කියලා, එනවනම් වරෙන් ඉන්නවනම් හිටපල්ලා කියලා කියනවනන් මුන්ගේ හුලං බසී. එකෙක් ගියොත් එන්න සියයක් ඇත.

ගැටළුව වන්නෙනේ නිසි සැළසුමක් නොමැති කමය. රාජය සේවකයාගේ පහසුකම් වැඩිවෙනවා කියන්නේ බහුතරයක් රාජ්‍ය නොවන සේවකයන්ගේ බදු බර වැඩිවීම පමනි. 

DP කට කසනවාට මෙසේ පවසන ලදි. 

Northern Ireland to stay with UK or leave for United Ireland ?

northern ireland map

Northern Ireland’s Deputy First Minister Martin McGuinness has called for a border poll on a united Ireland, after the UK has voted to leave the EU.

Support for the EU is considerably higher in Northern Ireland than the rest of the UK.

As the region shares a land border with the Republic of Ireland, it is unknown how the relationship between the two countries will be affected by Brexit.

Some politicians have Continue reading

UK voted to leave: What happens now?

brexit

Britain has voted to leave the European Union, with the Leave campaign securing around 51.8 per cent of the vote.

The UK has been a member of the European Union (and its precursors) since 1973, and the British government now faces the gargantuan task of unraveling decades of legislation, treaties and deals between the UK and the EU, the single biggest market in the world.

The EU referendum vote itself is not a legal notification. The formal announcement to the EU is expected to happen at a meeting of the European Council (the EU’s heads of government) on Monday, June 27.

Once that happens, it will trigger Article 50 of the 1973 Treaty of Rome, which gives both sides two years to reach an agreement.

However, because the UK is so intricately entwined with the EU, Continue reading

Major Projects – Sri Lanka Budget 2016

budget 2015 major projects

Ministry of Buddha Sasana

Sacred Area Developments – 100mn – Construction of 100 temples. Renovation of 33 temples.
Vidyalankara International Buddhist Center-Kelaniya – 300mn – Completion of the conference hall.
Redevelopment of under devloped Dhamma Schools – 100mn – Plan to develop 500 Dhamma schools in 2016. Allocated Rs. 200,000 for each Dhamma school.
Renovation of Places of Worship damaged due to the earthquake in Nepal – 50mn – Renovation of the Ananda Kuti Buddhist temple & Hindu Kovil in Machchindranath (2015 – 2017).
Rehabilitation of Under-developed Buddhist Temples – 90mn – Rehabilitation of 600 temples.

Ministry of Finance
Continue reading

Common pension scheme for Sri Lanka

sri lanka pension scheme

All elderly in Sri Lanka should have access to at least one reliable, affordable and adequate pension, economists said. “An adequate pension is essential to ensure income security for elderly, without being dependent,” Nisha Arunatilake of Institute of Policy Studies of Sri Lanka said. She was speaking at the National Pensioners Day Symposium themed “Towards a National Pension Framework.”

Highlighting the problems within the pension system she said 87 percent of the population between the ages of 15 and 59 are not covered by a pension scheme, and only 30 percent of the population above the age of 60 get a meaningful pension. The system in the island should be Continue reading

Sri Lanka Budget 2016 – Review

budget 2016 sri lanka

Sri Lanka’s Budget proposals for the next year presented in parliament by the Minister of Finance Ravi Karunanayake has proposed several concessions to the public and industries.

“The progressive tax rates applicable to individuals will be removed by increasing the tax free allowance to Rs 2.4 million per year (Rs 200,000/- per month) and any balance will be liable at the standard rate of 15% (flat rate)”

Review –  Continue reading

Paris Attacks – Explosions, Gun Fire and Mass Casualties

IMG_2657

France has declared a national state of emergency and has closed its borders after at least 120 people were killed in gun and bomb attacks in Paris.

This is an ongoing situation. Refresh this post for regular updates as they come in; Continue reading